page_banner

ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ (PSA) ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਥੈਲਿਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਲਗਭਗ 34 kDa.1 PSA ਦੇ ਅਣੂ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੇਨ ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸੀਰਮ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੁਫਤ PSA, PSA α1–Antichymotrypsin (PSA-ACT) ਅਤੇ PSA α2–ਮੈਕਰੋਗਲੋਬੂਲਿਨ (PSA-MG) ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹਨ।

 • ਫੇਰੀਟਿਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  ਫੇਰੀਟਿਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  ਮਨੁੱਖੀ ਫੇਰੀਟਿਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਫੇਰੀਟਿਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ।

 • ਹਿਊਮਨ ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (FOB) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  ਹਿਊਮਨ ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (FOB) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  FOB ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਟ ਹੇਠਲੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ (ਜੀਆਈ) ਪੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

 • ਹਿਊਮਨ ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (FOB) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ

  ਹਿਊਮਨ ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (FOB) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ

  FOB ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਟ ਹੇਠਲੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ (ਜੀਆਈ) ਪੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

 • ALB ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ (ਪਿਸ਼ਾਬ)

  ALB ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ (ਪਿਸ਼ਾਬ)

  ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਬਿਊਮਿਨ (ਮਾਈਕਰੋਐਲਬਿਊਮਿਨੂਰੀਆ) ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ (ਮੈਕਰੋਐਲਬੁਮਿਨੂਰੀਆ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਧਾਰਣ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਟਡ ਅਤੇ ਟਿਊਬਲਰ ਰੀਐਬਸੋਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।20μg/mL ਤੋਂ 200μg/mL ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐਲਬਿਊਮਿਨਿਊਰੀਆ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਬਿਊਮਿਨੂਰੀਆ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਐਲਬਿਊਮਿਨੂਰੀਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।