page_banner

ਉਤਪਾਦ

 • ਐੱਚਆਈਵੀ ਐਬ/ਏਜੀ ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਐੱਚਆਈਵੀ ਐਬ/ਏਜੀ ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (HIV) Ab & P24 Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਹੋਲ ਬਲੱਡ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ 1 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ 2 ਅਤੇ ਪੀ24 ਐਂਟੀਜੇਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ। .
  ਐੱਚਆਈਵੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਏਡਜ਼) ਦਾ ਈਟੀਓਲੋਜਿਕ ਏਜੰਟ ਹੈ।ਵਿਰੀਅਨ ਹੈ
  ਇੱਕ ਲਿਪਿਡ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਇਰਲ
  ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਹਨ।ਹਰੇਕ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜੀਨੋਮਿਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
  ਆਰ.ਐਨ.ਏ.ਐੱਚਆਈਵੀ 1 ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਏਡਜ਼-ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੋਂ
  ਏਡਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ। 1 HIV 2 ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
  ਅਫਰੀਕਨ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਮਪੋਮੈਟਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ। 2 HIV 1 ਅਤੇ HIV 2 ਦੋਵੇਂ
  3 ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
  ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ HIV ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ
  ਅਤੇ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਲਈ ਖੂਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
  ਅੱਖਰ, ਸੇਰੋਲਾਜੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ ਕ੍ਰਮ, HIV 1 ਅਤੇ HIV 2 ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਂਟੀਜੇਨਿਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ
  ਕਰਾਸ-ਰੀਐਕਟੀਵਿਟੀ.5,6 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. 2 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. 1 ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਰੋਲੋਜੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
  ਟੈਸਟ।ਡੋਗਮਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, p24 ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਰਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
  ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (HIV) Ab & P24 Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ
  ਬਲੱਡ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਐੱਚਆਈਵੀ 1 ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ।
  ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ HIV 2 ਅਤੇ P24 ਐਂਟੀਜੇਨ।ਟੈਸਟ ਲੇਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
  ਐੱਚਆਈਵੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਕੌਂਬੀਨੈਂਟ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
  ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ P24 ਐਂਟੀਜੇਨ।
 • COC,OPI,MDMA,AMP,THC,BZO ਵਨ ਸਟੈਪ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਸਲਾਈਵਾ

  COC,OPI,MDMA,AMP,THC,BZO ਵਨ ਸਟੈਪ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਸਲਾਈਵਾ

  ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਲੀਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਥੁੱਕ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਸੇ ਹੈ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ।

 • ਓਪੀਆਈ, ਐਮਈਟੀ, ਕੇਈਟੀ ਵਨ ਸਟੈਪ ਓਪੀਏਟ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  ਓਪੀਆਈ, ਐਮਈਟੀ, ਕੇਈਟੀ ਵਨ ਸਟੈਪ ਓਪੀਏਟ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  ਓਪੀਆਈ ਵਨ ਸਟੈਪ ਓਪੀਏਟ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਯੂਰੀਨ) 2,000 ng/mL ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ।ਇਹ ਪਰਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਗੈਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ/ਮਾਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੈਟਰੀ (GC/MS) ਤਰਜੀਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ।ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਰਣਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 • SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਲਾਰ)

  SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਲਾਰ)

  SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੱਕ ਦੇ swabs ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੀਬਰ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਜਨ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ।ਸਿਧਾਂਤ SARS-COV-2 ਦੀ ਖੋਜ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਸੋਫੈਰਿੰਗ ਵਿੱਚ SARS-COV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਬਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕੋਲੋਇਡਲ ਗੋਲਡ ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ...
 • SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਸਵੈ-ਟੈਸਟਿੰਗ)

  SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਸਵੈ-ਟੈਸਟਿੰਗ)

  SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।15-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੇ ਫੰਬੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਵੈ-ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।15 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈselਗੰਭੀਰ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ f-ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

 • CE ISO ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਪੈਨਲ

  CE ISO ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਪੈਨਲ

  1 ਬ੍ਰਾਂਡ: Funworld
  1 ਨਮੂਨੇ : :ਪਿਸ਼ਾਬ
  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ5 ਮਿੰਟ
  ਪੈਕਅਨੁਕੂਲਿਤ

  ਸਟੋਰੇਜ: 2-30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂ

   

  ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: CE, ISO 13485

  ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ(ਡਿਵਾਈਸ)
  · ਟੈਸਟ ਜੰਤਰ
  ·ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਪਾਈਪੇਟਸ
  · ਪੈਕੇਜ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ

  ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੱਟ-ਆਫ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ:

   

   

 • ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ fFN ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨਿਰਮਾਤਾ

  ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ fFN ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨਿਰਮਾਤਾ

  ਬ੍ਰਾਂਡ: Funworld
  ਨਮੂਨੇ:
  ਯੋਨੀ secretion
  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ10 ਮਿੰਟ
  ਪੈਕ20T
  ਸਟੋਰੇਜ: 2-30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂ
  ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ(ਡਿਵਾਈਸ)
  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਕਡ ਟੈਸਟਪੱਟੀਆਂ
  ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਬ
  ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ
  ਪੈਕੇਜ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ
  ਭਰੂਣ ਫਾਈਬਰੋਨੈਕਟਿਨ (fFN) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ (ਯੋਨੀ secretion) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਯੋਨੀ ਦੇ સ્ત્રਵਾਂ ਵਿੱਚ fFN ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਝਿੱਲੀ (ROM) ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।

 • ਥੋਕ ਲਈ ਫਨਵਰਲਡ fFN ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  ਥੋਕ ਲਈ ਫਨਵਰਲਡ fFN ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਫਾਈਬਰੋਨੈਕਟਿਨ (fFN) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ (ਯੋਨੀ ਸੈਕਰੇਸ਼ਨ) ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ

  ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਯੋਨੀ ਦੇ સ્ત્રਵਾਂ ਵਿੱਚ fFN ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਝਿੱਲੀ (ROM) ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।

 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ (PSA) ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਥੈਲਿਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਲਗਭਗ 34 kDa.1 PSA ਦੇ ਅਣੂ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੇਨ ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸੀਰਮ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੁਫਤ PSA, PSA α1–Antichymotrypsin (PSA-ACT) ਅਤੇ PSA α2–ਮੈਕਰੋਗਲੋਬੂਲਿਨ (PSA-MG) ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹਨ।

 • ਫੇਰੀਟਿਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  ਫੇਰੀਟਿਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  ਮਨੁੱਖੀ ਫੇਰੀਟਿਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਫੇਰੀਟਿਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ।

 • ਹਿਊਮਨ ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (FOB) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  ਹਿਊਮਨ ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (FOB) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  FOB ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਟ ਹੇਠਲੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ (ਜੀਆਈ) ਪੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

 • ਹਿਊਮਨ ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (FOB) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ

  ਹਿਊਮਨ ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (FOB) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ

  FOB ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਟ ਹੇਠਲੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ (ਜੀਆਈ) ਪੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

123456ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/6