page_banner

ਲੀਸ਼ਮੇਨੀਆ

  • Leishmania IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

    Leishmania IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

    ਲੀਸ਼ਮੈਨਿਆ ਆਈਜੀਜੀ/ਆਈਜੀਐਮ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਸ਼ਮੈਨਿਆ ਡੋਨੋਵਾਨੀ (ਐਲ. ਡੋਨੋਵਾਨੀ), ਵਿਸਰਲ ਲੀਸ਼ਮੈਨਿਆਸਿਸ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆਨ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਈਜੀਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਮ ਸਮੇਤ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਮਯੂਨੋਸੈਸ ਹੈ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸਰਲ ਲੀਸ਼ਮੈਨਿਆਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।Leishmania IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀ(ਆਂ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।