page_banner

ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

 • ਐੱਚਆਈਵੀ ਐਬ/ਏਜੀ ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਐੱਚਆਈਵੀ ਐਬ/ਏਜੀ ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (HIV) Ab & P24 Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਹੋਲ ਬਲੱਡ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ 1 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ 2 ਅਤੇ ਪੀ24 ਐਂਟੀਜੇਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ। .
  ਐੱਚਆਈਵੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਏਡਜ਼) ਦਾ ਈਟੀਓਲੋਜਿਕ ਏਜੰਟ ਹੈ।ਵਿਰੀਅਨ ਹੈ
  ਇੱਕ ਲਿਪਿਡ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਇਰਲ
  ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਹਨ।ਹਰੇਕ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜੀਨੋਮਿਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
  ਆਰ.ਐਨ.ਏ.ਐੱਚਆਈਵੀ 1 ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਏਡਜ਼-ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੋਂ
  ਏਡਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ। 1 HIV 2 ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
  ਅਫਰੀਕਨ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਮਪੋਮੈਟਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ। 2 HIV 1 ਅਤੇ HIV 2 ਦੋਵੇਂ
  3 ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
  ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ HIV ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ
  ਅਤੇ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਲਈ ਖੂਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
  ਅੱਖਰ, ਸੇਰੋਲਾਜੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ ਕ੍ਰਮ, HIV 1 ਅਤੇ HIV 2 ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਂਟੀਜੇਨਿਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ
  ਕਰਾਸ-ਰੀਐਕਟੀਵਿਟੀ.5,6 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. 2 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. 1 ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਰੋਲੋਜੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
  ਟੈਸਟ।ਡੋਗਮਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, p24 ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਰਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
  ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (HIV) Ab & P24 Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ
  ਬਲੱਡ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਐੱਚਆਈਵੀ 1 ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ।
  ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ HIV 2 ਅਤੇ P24 ਐਂਟੀਜੇਨ।ਟੈਸਟ ਲੇਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
  ਐੱਚਆਈਵੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਕੌਂਬੀਨੈਂਟ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
  ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ P24 ਐਂਟੀਜੇਨ।
 • ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਪੈਕੇਜ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ

  ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਪੈਕੇਜ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ

  ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।

 • ਸਾਇਟੋਮੇਗਲੋਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਕਦਮ CMV IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਪੈਕੇਜ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ

  ਸਾਇਟੋਮੇਗਲੋਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਕਦਮ CMV IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਪੈਕੇਜ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ

  ਵਨ ਸਟੈਪ CMV IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੁਣਾਤਮਕ ਲੈਟਰਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਮੇਗਲੋਵਾਇਰਸ (CMV) ਲਈ IgG ਅਤੇ IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਡੇਂਗੂ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਪੈਕੇਜ ਪਾਓ

  ਡੇਂਗੂ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਪੈਕੇਜ ਪਾਓ

  ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ, ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੀਰੋਟਾਈਪਾਂ (ਡੇਨ 1,2,3,4) ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਰਐਨਏ ਵਾਇਰਸ ਹਨ।
  ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਬੋਝਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਮ ਐਂਟੀ-ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਫਾਈਲੇਰੀਅਲ ਪਰਜੀਵੀਆਂ (ਡਬਲਯੂ. ਬੈਨਕਰੋਫਟੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਮਲਾਈ) ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਖੂਨ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਿਲੇਰੀਅਲ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀ(ਆਂ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 • H.Pylori Ab ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ

  H.Pylori Ab ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ

  ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਬ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਐਚ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।

 • H.Pylori Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  H.Pylori Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  H. Pylori Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ (Feces) H. Pylori ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲ ਵਿੱਚ H. Pylori ਦੇ ਐਂਟੀਜੇਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ।

 • HBsAg ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ

  HBsAg ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ

  HBsAg ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ/ਡਿਵਾਈਸ(ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ, ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ HBsAg ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਟ HBV ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

 • HBsAg ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  HBsAg ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ)

  HBsAg ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ/ਡਿਵਾਈਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ, ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ HBsAg ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਟ HBV ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

 • HCV ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  HCV ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  HCV ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਟ HCV ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

 • HIV 1/2/O ਟ੍ਰਾਈ-ਲਾਈਨ ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ

  HIV 1/2/O ਟ੍ਰਾਈ-ਲਾਈਨ ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ

  HIV 1/2/O ਟ੍ਰਾਈ-ਲਾਈਨ ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਐੱਚਆਈਵੀ-1, ਐੱਚਆਈਵੀ-2, ਅਤੇ ਸਬ-ਟਾਈਪ ਓ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਸੇਸ ਹੈ। HIV ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ।

 • HIV 1 ਅਤੇ 2 ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ/ਡਿਵਾਈਸ

  HIV 1 ਅਤੇ 2 ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ/ਡਿਵਾਈਸ

  HIV 1/2 ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸਿਏਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ (ਹੋਲ ਬਲੱਡ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ HIV 1 ਅਤੇ/ਜਾਂ HIV 2 ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।

123ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/3