page_banner

IGFBP-1

  • iGFBP-1 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ / ਸਟ੍ਰਿਪ

    iGFBP-1 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ / ਸਟ੍ਰਿਪ

    ਇਨਸੁਲਿਨ-ਵਰਗੇ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 1 (iGFBP-1) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ (ਯੋਨੀ ਸੈਕਰੇਸ਼ਨ) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਯੋਨੀ ਦੇ સ્ત્રਵਾਂ ਵਿੱਚ iGFBP-1 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਸਟ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਾਰਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਨੀ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਤਰਲ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਝਿੱਲੀ (ROM) ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।