page_banner

H.Pylori Ab ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ

H.Pylori Ab ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ/ਸਟ੍ਰਿਪ

ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਬ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਐਚ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।


ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਅਸੂਲ

ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਬ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ (ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਪੂਰੇ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅਧਾਰਤ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।ਇਸ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਫਰਿੰਗ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰੀਐਜੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਰੇਖਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝਿੱਲੀ ਵਿਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਧੀ

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਨਮੂਨੇ, ਬਫਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ (15-30°C) ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਿਓ।

1. ਫੋਇਲ ਪਾਊਚ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪਰਖ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

3. ਡਰਾਪਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੜੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ (S) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਫਰ ਦੀ 1 ਬੂੰਦ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

4. ਲਾਲ ਲਾਈਨ(ਲਾਂ) ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।ਨਤੀਜਾ 10 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਸਾਵਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ:
* ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ ਬੈਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਬੈਂਡ ਖੇਤਰ (C) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗਦਾਰ ਬੈਂਡ ਟੀ ਬੈਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ:
ਕੰਟਰੋਲ ਬੈਂਡ ਖੇਤਰ (C) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ ਬੈਂਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਬੈਂਡ ਖੇਤਰ (T) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਅਵੈਧ ਨਤੀਜਾ:
ਕੰਟਰੋਲ ਬੈਂਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੈਂਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਓ।ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਤਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨੋਟ:
1. ਟੈਸਟ ਖੇਤਰ (T) ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਗੁਣਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗਲਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੈਂਡ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ।


  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ

    ਉਤਪਾਦਵਰਗ