page_banner

ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ

  • ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

    ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

    ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੂਰਾ ਖੂਨ/ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਮ ਐਂਟੀ-ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਫਾਈਲੇਰੀਅਲ ਪਰਜੀਵੀਆਂ (ਡਬਲਯੂ. ਬੈਨਕਰੋਫਟੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਮਲਾਈ) ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਖੂਨ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਿਲੇਰੀਅਲ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ IgG/IgM ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀ(ਆਂ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।